Diabetické děti okresu kladno a rakovník

obecně prospěšná společnost

Textové pole:

DIADĚTI okresu Kladno a Rakovník

Činnost sdružení je zaměřena na:

 

· pravidelné přednášky pro rodiče dětských diabetiků a starší dětské diabetiky,

· výchovně – edukační činnost v problematice dětského diabetu,

· nadstandardní zdravotnickou poradenskou činnost,

· organizaci výchovně – edukačních kurzů a

· letních výukových táborů—tzv. diatáborů

ČINNOST SDRUŽENÍ

Miroslav Danda

Tel.: 606 439 146

 

IČ: 26 47 00 71

Č. účtu: 16739141/0100

Email: info@diadeti-kladno.cz

 

Kontakt:

Webmaster:

Libor Pospíšil

Děkujeme sponzorům

2