Diabetické děti okresu kladno a rakovník

obecně prospěšná společnost

Textové pole:

DIADĚTI okresu Kladno a Rakovník

Diabetes mellitus (zkratka DM), česky cukrovka, je souhrnný název pro skupinu chronických onemocnění, které se projevují poruchou metabolismu sacharidů. Rozlišují se 2 základní typy: diabetes I. typu a diabetes II. typu, které vznikají důsledkem absolutního nebo relativního nedostatku inzulinu. Obě dvě nemoci mají podobné příznaky, ale odlišné příčiny vzniku. V prvotních stádiích diabetu I. typu jsou ničeny buňky slinivky břišní, které produkují hormon inzulin, vlastním imunitním systémem. Proto se řadí mezi autoimunitní choroby. Diabetes II. typu je způsoben sníženou citlivostí tkání vlastního těla k inzulinu.

Cukrovka se léčí inzulinem, což je hormon bílkovinné povahy, který umožňuje glukóze obsažené v krvi vstup do buněk.

 

V případě dětského diabetu I. typu je nutno potřebný inzulin do těla dopravit formou podkožních vpichů. 

DIABETES MELLITUS

Miroslav Danda

Tel.: 606 439 146

 

IČ: 26 47 00 71

Č. účtu: 16739141/0100

Email: info@diadeti-kladno.cz

 

Kontakt:

Webmaster:

Libor Pospíšil

Děkujeme sponzorům

2