Diabetické děti okresu kladno a rakovník

obecně prospěšná společnost

Textové pole:

DIADĚTI okresu Kladno a Rakovník

V roce 2017 naše sdružení organizovalo již 28 výukový pobyt v délce 1 týdne pro děti nemocné diabetem 1. typu a jejich rodiče. Diatábory se do roku 2011 uskutečňovaly v rekreačním zařízení Machův Mlýn, Milíčov, okr. Plzeň – sever. V letech 2012—2014 byly  diatábory realizovány v rekreačním zařízení Svatá Kateřina v katastru obce Chotěvice v Podkrkonoší. V roce 2015 a 2016 byl diatábor uskutečněn v rekreačním středisku Star Line v Lužických horách, okr. Česká Lípa a v roce 2017 opět v Machově Mlýně.

Původně byl náš pobyt připravován pouze pro diabetiky z regionů Kladno a Rakovník, ale v posledních letech si náš pobyt oblíbily i rodiny z Prahy, severních Čech a Moravy.

Den je rozdělen na dopolední – edukační část, kterou zajišťuje svými přednáškami, konzultacemi a besedami přítomný lékař, zároveň jsou pozváni zástupci firem, které se specializují na výrobu a distribuci dia-pomůcek a léků.

Odpolední a večerní program je s pomocí rodičů dětí připravován tak, aby co nejvíce diabetickým dětem přiblížil běžný letní tábor, na který se diabetické děti nedostanou. Nechybějí nejrůznější soutěže, sportovní turnaje, táborová olympiáda, turistické vycházky, stezka odvahy a táborák.

Naše edukační soustředění je výjimečné tím, že pobytu se účastní rodiče, případně i zdravý sourozenec, což integruje celou rodinu v péči o nemocné dítě. Běžnou součástí je selfmonitoring a aktuální úprava inzulínového režimu.

 

Elektronická přihláška na diatábor 2018                            Přihláška na diatábor 2018

DIATÁBOR

Miroslav Danda

Tel.: 606 439 146

 

IČ: 26 47 00 71

Č. účtu: 16739141/0100

Email: info@diadeti-kladno.cz

 

Kontakt:

Webmaster:

Libor Pospíšil

Děkujeme sponzorům

2