DIABETES MELLITUS

DM (cukrovka) je onemocnění způsobené nedostatkem nebo nedostatečnou účinností endogenního inzulínu. Hlavní typy:
Diabetes 1. typu: vzniká při neschopnosti těla (β-buněk Langerhansových ostrůvků slinivky břišní) tvořit dostatečné množství inzulínu
Diabetes 2. typu: vzniká z rezistence na inzulín s normálními nebo zvýšenými hladinami cirkulujícího inzulínu (na začátku)
Gestační diabetes: vyskytuje se u těhotných žen, které diabetes nikdy neměly, někdy může předcházet diabetu 2. typu
Diabetes dospělých: postihuje mladé (MODY), zahrnuje několik druhů diabetu s monogenetickými defekty funkce β-buněk (porušená sekrece inzulínu)
Sekundární diabetes: tvoří 1 – 2% ze všech nemocí diabetem, mezi příčiny patří onemocnění slinivky, endokrinní nemoci, vliv léků, vrozená lipodystrofie, acanthosis nigricans a genetické poruchy

Diabetes 1. typu
Založen na kombinaci genetické predispozice a autoimunitního procesu, vedoucích k postupné destrukci beta-buněk pankreatu a ke kompletnímu nedostatku inzulínu. Možnými spouštěcími faktory mohou být viry, strava, toxiny z vnějšího prostředí a emoční či fyzický stres.
Cílem léčby pacientů s diabetem je odstranit symptomy a zabránit (nebo zpomalit) rozvoji komplikací.
DM 1. typu vzniká především v dětském věku, nejpozději však v pubertě. Onemocnět mohou vzácně i dospělí lidé.


Léčba probíhá různou formou podle typu DM:
1. typ: léčba inzulínem (inzulinová pera, inzulinová pumpa)
2. typ: dieta, cvičení, antidiabetika (léky), léky stimulující transport inzulínu
Gestační: dieta, inzulín, antidiabetika